Αντιμετωπίζοντας το παιδικό πένθος

Συγγραφείς και καλλιτέχνες, ψυχολόγοι και επιστήμονες προσπάθησαν επίμονα να συλλάβουν το πώς αντιλαμβάνεται το παιδί το θέμα του θανάτου, να συλλάβουν τις διαφορές με τον ενήλικο, να εκφράσουν με σύμβολα και λόγια μεγάλων τις ιδιαίτερες αποχρώσεις. 

Συνήθως τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την έννοια του θανάτου από όσο νομίζουμε, δεν έχουν καθόλου ανάγκη από φιλοσοφικές έννοιες για να τον πλησιάσουν, να τον σκεφτούν, να το δεχτούν ή να τον αρνηθούν. 

Η απώλεια ενός γονέα ή άλλου μέλους της οικογένειας, αποτελεί γεγονός οδυνηρό στη ζωή των παιδιών δημιουργώντας ένα πένθος που μπορεί να διατηρηθεί συνειδητό ή ασυνείδητο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αντίδραση αυτή συνήθως οδηγεί τα εναπομείναντα μέλη σε καταστάσεις δύσκολες, καθώς μπαίνουν σε διαδικασίες διαρκής αναζήτησης τρόπων για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτού του πένθους.

 

Ενδοοικογενειακή βία

Κάθε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας είναι ξεχωριστή. Μπορεί να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά κάθε περιστατικό είναι ιδιαίτερο και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται οποιοδήποτε επεισόδιο εκφοβισμού, βίας ή κακοποίησης (ψυχολογικής, φυσικής, σεξουαλικής, οικονομικής ή συναισθηματικής) ανάμεσα σε ενήλικες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι σύζυγοι ή σύντροφοι, ή ανάμεσα σε μέλη οικογένειας ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. Ως μέλη οικογένειας ορίζονται, η μητέρα, ο πατέρας, ο γιός, η κόρη, αδέρφια και πατρικοί ή μητρικοί γονείς, που έχουν συγγένεια εξ αίματος ή συνδέονται μέσω υιοθεσίας ή νομικά (http://www.domesticviolence.co.uk).

Η σεξουαλική ζωή μετά τον τοκετό

Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο η εγκυμοσύνη και κατ’ επέκταση ο τοκετός να επηρεάζει αρνητικά τη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Οι λόγοι για μια τέτοια συμπεριφορά ποικίλουν και συνήθως είναι διαφορετικοί για τα δύο φύλα. 

Καταρχήν, η λοχεία αποτελεί μια ευαίσθητη περίοδο για την γυναίκα. Ορμονικές και σωματικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα δημιουργώντας πολλές φορές πλήγματα στην αυτοεικόνα της, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ψυχοσυναισθηματική της ωρίμανση και στην μετάβαση της σε μια άλλη φάση της ζωής της που περιλαμβάνει επαναπροσδιορισμό καθημερινού προγράμματος και εμπλουτισμό του με νέες ευθύνες. Η σεξουαλική ζωή, επομένως, δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ανέπαφη από αυτή την αλλαγή. 
Η ύπαρξη ενός μωρού στο σπίτι σημαίνει και μια τεράστια αλλαγή στα ωράρια. 

 

Οι μύθοι της γυναικείας κακοποίησης

H κακοποίηση των γυναικών, όπως και τα άλλα εγκλήματα σε βάρος τους, έχουν τυλιχτεί μέσα σε μύθους. Όλοι οι μύθοι διαιωνίζουν τη λαθεμένη άποψη ότι το θύμα ευθύνεται για την κακοποίησή του. Είναι σημαντικό να ανασκευάσουμε όλους τους μύθους που καλύπτουν τις κακοποιημένες γυναίκες, ώστε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν τέτοιες γυναίκες και τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση (Walker, 1993).