Ενδοοικογενειακή βία

Κάθε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας είναι ξεχωριστή. Μπορεί να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά κάθε περιστατικό είναι ιδιαίτερο και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται οποιοδήποτε επεισόδιο εκφοβισμού, βίας ή κακοποίησης (ψυχολογικής, φυσικής, σεξουαλικής, οικονομικής ή συναισθηματικής) ανάμεσα σε ενήλικες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι σύζυγοι ή σύντροφοι, ή ανάμεσα σε μέλη οικογένειας ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. Ως μέλη οικογένειας ορίζονται, η μητέρα, ο πατέρας, ο γιός, η κόρη, αδέρφια και πατρικοί ή μητρικοί γονείς, που έχουν συγγένεια εξ αίματος ή συνδέονται μέσω υιοθεσίας ή νομικά (http://www.domesticviolence.co.uk). Παρουσιάζονται δυο τύποι συζυγικής βίας, η μία αφορά την συνηθισμένη κακοποίηση και η άλλη είναι ο συζυγικός εκφοβισμός, ο οποίος ασκείται κυρίως από τους άντρες (Johnson, 1995). Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, O Johnson (2006) περιγράφει διάφορους τύπους της όπως ο συζυγικός εκφοβισμός, η επαναλαμβανόμενη κακοποίηση, η περιστασιακή συζυγική βία και ο έλεγχος του ενός μέλους από το άλλο. Η ενδοοικογενειακή κακοποίηση έχει άμεση επίπτωση στην ψυχική και σωματική υγεία των θυμάτων κάθε ηλικίας (Ronan, 2004). Αρκετά από τα θύματα δολοφονούνται κατά την διάρκεια των επεισοδίων βίας (Chang et al., 2005), ενώ το 60% των γυναικών υποφέρουν από την κακοποίηση άμεσα, λόγω των τραυματισμών και έμμεσα, λόγω χρόνιου πόνου, γαστρεντερικών διαταραχών και γυναικολογικών προβλημάτων. Οι γυναίκες αυτές έχουν 4-6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν κατάθλιψη από τις γυναίκες που δεν έχουν κακοποιηθεί (Hardesty, 2009). Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο. Παρατηρείται σε όλες τις χώρες, σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις και ηλικίες. Μπορεί να χαρακτηριστεί «σκοτεινό» φαινόμενο, καθώς δύσκολα γνωστοποιείται στο ευρύτερο περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού απαιτούνται συντονισμένες και εξειδικευμένες δράσεις σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των αστυνομικών αρμοδιοτήτων (Σουλή, 2010). Κατερίνα Καραμανή Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια