Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια ψυχοθεραπευτική μέθοδο η οποία δίνει κυρίως έμφαση στον τρόπο που σκέφτεται το άτομο, τα πιστεύω του, τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του και το πόσο πιστεύει ότι το επηρεάζουν οι καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Αυτές οι σκέψεις κατευθύνουν αργότερα τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά  με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τον συνολικό τρόπο ζωής μας. Ο θεραπευτής συνεργάζεται με το άτομο με το οποίο δημιουργείται μια ισχυρή και βαθιά σχέση.

Σκοπός είναι η αλλαγή αυτών των δυσλειτουργικών και αρνητικών σκέψεων και η αντικατάσταση τους από άλλες που θα  βοηθήσουν το άτομο να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας να χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνικές. Για παράδειγμα μπορεί να ζητηθεί από το άτομο να βάλει στο πρόγραμμά του πράγματα που το ευχαριστούν ή μπορεί να παίρνει σταδιακά μικρές ασκήσεις για το σπίτι με σκοπό να μειωθούν οι φόβοι του και να βελτιώσει τον τρόπο σκέψης του.

Η Γνωσιακή – Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία έχει  υψηλά ποσοστά επιτυχίας και εφαρμόζεται σε πλήθος διαταραχών.

Xρήσιμα Links

Beck Institute

American Institute