Κοινωνική Ψυχιατρική: 

Οι επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί στην Κοινωνική Ψυχιατρική έχουν ως βασικό τους σκοπό να βοηθήσουν ευάλωτους πληθυσμούς όπως, χρήστες ουσιών, μετανάστες, άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, άτομα που έχουν ειδικές ικανότητες ή αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική νόσο να γίνουν ξανά μέλη της κοινωνίας, να εργαστούν και να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.

Σημαντικοί παράγοντες οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί και βιολογικοί μπορούν να μας επηρεάσουν και να οδηγήσουν στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών π.χ. η απώλεια ενός παιδιού ή η ανεργία μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό οι παράγοντες αυτοί να ελέγχονται καθώς αποτελούν σημαντικό κομμάτι της θεραπείας του ατόμου. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον τόπο καταγωγής ενός ατόμου, στο περιβάλλον το οποίο μεγάλωσε και στο οικογενειακό του περιβάλλον.
Οι ειδικοί οφείλουν επίσης, να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν τον πληθυσμό σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές και τον τρόπο αντιμετώπισης ή καλύτερου χειρισμού τους.

Η Κοινοτική ψυχιατρική στοχεύει στην ανίχνευση, πρόληψη και έγκαιρη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών όπως εμφανίζονται στην κοινότητα. Σημαντικό ρόλο έχουν και εδώ οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.